Srdečne Vás vítame na našej stránke!

Ďakujeme že ste navštívili stránku našej agentúry LINDA. Poskytujeme široké spektrum ošetrovateľských služieb, ktoré nielen skvalitnia život, ale aj skrátia hospitalizáciu.

Čo je to domáca ošetrovateľská starostlivosť?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť funguje na Slovensku od roku 1995, kedy bola začlenená do mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti. Agentúry ktoré poskytujú takúto starostlivosť (ADOS), ako aj naša agentúra, poskytujú komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.

Mám nárok na domácu ošetrovateľskú starostlivosť?

Majú na ňu nárok pacienti všetkých vekových a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého, ak je chorý prepustený z nemocnice do domáceho liečenia a je potrebné doliečenie.

Aké konkrétne služby poskytujeme?

Zoznam všetkých nami poskytovaných služieb nájdete v menu, položka ČO POSKYTUJEME (po kliknutí na tento odkaz tam budete presmerovaní).