LINDA ADOS, s.r.o – ADOS BRATISLAVA

  • TBILISKÁ 6
  • 831 06 Bratislava
  • TELEFÓN: 0915 843 547
  • ODBORNÝ ZÁSTUPCAMgr. Erika RÜCKSCHLOSSOVÁ
  • IČO: 36288675
  • ČÍSLO POVOLENIA: Z 45308-2011-OP
  • KÓD POSKYTOVATEĽA: P 403 746 10 301

ÚRADNÉ HODINY: pondelok – štvrtok od 13:00 – 15:00