LINDA ADOS, s.r.o – ADOS PIEŠŤANY

  • Vrbovská cesta 147
  • 921 01 Piešťany
  • TELEFÓN: 0915 793 820
  • ODBORNÝ ZÁSTUPCA: Mgr. Erika RÜCKSCHLOSSOVÁ
  • KOORDINÁTORKA:: Marta KRÁĽOVIČOVÁ, diplomovaná sestra
  • KÓD POSKYTOVATEĽA: P 403 746 10 302