Čo poskytujeme

 • komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií v prostredí, v ktorom sa cítite najlepšie, u Vás doma
 • starostlivosť o doliečenie po ukončení pobytu v nemocnici
 • starostlivosť o chorých bez potreby hospitalizácie v nemocnici
 • ošetrovateľskú starostlivosť o chorých s permanentným katétrom
 • výmenu permanentného katétra u žien
 • starostlivosť o chorých v posledných štádiách života
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • liečebnú telesnú výchovu
 • aplikáciu liekov (podávanie injekcií, infúzií)
 • ošetrovanie a preväzy rán
 • odber krvi a iného biologického materiálu
 • meranie vitálnych funkcií (TK, pulz, TT)
 • zdravotnú výchovu a poradenstvo
 • donášku liekov, jednorázových pomôcok a zdravotníckeho materiálu
 • nadštandardné výkony a služby podľa potrieb klienta
 • doplnkové výkony a služby sociálnej starostlivosti

Kompletný cenník služieb ktoré poskytujeme nájdete v menu CENNÍK (budete tam presmerovaný po kliknutí na tento odkaz).