Čo je našou náplňou práce?

Poskytujeme služby

komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií v prostredí, v ktorom
sa cítite najlepšie – u Vás doma,
starostlivosť o imobilných alebo čiastočne imobilných pacientov, ktorí nie sú schopní samostatne
navštíviť ambulanciu lekára
starostlivosť o chorých bez potreby hospitalizácie v nemocnici,
starostlivosť o doliečenie po ukončení pobytu v nemocnici,
starostlivosť o chorých v posledných štádiách života,
nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti,
meranie fyziologických funkcií – tlak krvi, pulz, telesná teplota,
odber krvi a iného biologického materiálu,
aplikácia injekcií,
príprava a podávanie infúzií,
prevencia dekubitov (preležanín),
ošetrenie a preväzy rán – dekubity, vredy, pooperačné rany, rany po amputáciách, narušenia
celistvosti kože
cievkovanie ženy,
ošetrovateľská rehabilitácia,
zdravotná výchova a poradenstvo,
nadštandardné výkony a služby podľa potrieb klienta

Informácie pre Vás

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná
v domácom prostredí alebo inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré
– vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
– sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného
zdravotníckeho zariadenia,
– nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť
odmietajú.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje ošetrujúci lekár pacienta/klienta, na základe návrhu na
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľskú starostlivosť môže osobe odporučiť :
– všeobecný lekár,
– lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
– po hospitalizácii lekár z iného zariadenia,
– lekár LSPP
Nárok na domácu ošetrovateľskú starostlivosť majú pacienti/klienti všetkých vekových
a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého. Hradená je
zdravotnými poisťovňami. Všetky potrebné informácie ako postupovať Vám radi poskytneme na
uvedených číslach.

Cenník

Jednorazové poplatky za služby ADOS ak ich neuhrádza zdravotná poisťovňa:

Príjem pacienta do starostlivosti ADOS 12,- Eur
Doprava ku klientovi 3,- Eur
Návšteva v pracovný deň 4,50 Eur
Návšteva v SO,NE, SV 7,- Eur
Ošetrenie rany do 5 cm2 4,- Eur
Ošetrenie rana nad 5 cm2 6,50 Eur
Ošetrenie dekubitu do 5 cm2 6,50 Eur
Ošetrenie dekubitu nad 5cm2 9,50 Eur
Ošetrovateľská hygiena 6,- Eur
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 min. 6,- Eur

Podávanie infúzie, sledovanie za 1 hod. 9,50 Eur
Odber krvi venepunkciou /1 kontajner / 6,- Eur
Odber kapilárnej krvi 2,- Eur
Doprava biolog. materiálu do laborátoria 5,- Eur
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta 3,- Eur
Aplikácia liečiv i.m., s.c. 2,- Eur
Aplikácia liečiv i.v 3,50 Eur
Meranie vitálnych funkcií 2,- Eur
Očistné klyzma 6,- Eur
Starostlivosť o permanentný katéter 6,-Eur

Starostlivosť o permanentný katéter 6,-Eur
Cievkovanie ženy 5,- Eur
Ošetrenie stómie, výmena zberného sáčku 4,- Eur
Nácvik podávania inzulínu 4,- Eur
Kontrola glykémie 2,- Eur
Starostlivosť o epidurálny katéter 4,50 Eur
Starostlivosť o kaválny katéter, i.v. kanylu 3,- Eur
Starostlivosť o ústnu dutinu 4,- Eur
Odborný nácvik úkonov pri ošetrení pacienta 6,50 Eur
Registračný poplatok 9,96 Eur

Kontaktujte nás

Kontaktné info

LINDA ADOS, s.r.o.
Tbiliská 6
931 06 Bratislava
Telefón: 0915 793 830
Email: lindaados@centrum.sk
LINDA ADOS, s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Telefón: 0915 793 820
Email: adoslinda@gmail.com


Kontaktovať nás môžete na uvedené čísla v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod. V prípade, že práve ošetrujeme klientov a z tohto dôvodu sa Vám nemôžme venovať, na zmeškaný hovor Vám odpovieme hneď ako to bude možné.

Srdečne Vás vítame na našej stránke!

Ďakujeme, že ste navštívili stránku našej agentúry LINDA. Poskytujeme široké spektrum ošetrovateľských služieb, ktoré nielen skvalitnia život, ale aj skrátia hospitalizáciu.

Kontaktujte nás

Tbiliská 6 931 06 Bratislava Telefón:0915 793 830 Telefón:0915 793 820 Email:lindaados@centrum.sk Web:http://lindaados.sk
© Copyright 2020 - LINDA ADOS